PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
WELKOM WELKOM

Welkom bij de Nederlandse Hervormde Kerk te Ommeren.

Wij nodigen u van harte uit om de site te bekijken en zo het een en ander te weten te komen over de Herv. Gem. van Ommeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ten allen tijden contact opnemen met de scriba of leden van de kerkenraad.

 

 
Kerk in corona tijd Kerk in corona tijd
ROND DE KERKDIENST

Op 18 januari bracht het moderamen van de PKN een nieuw advies uit rond de corona-maatregelen. Het grote belang van fysieke diensten wordt in dit advies onderstreept, en het advies roept gemeenten op de fysieke diensten te herstarten. Dat betekent dat onze kerkdiensten weer voor ieder vrij toegangkelijk zijn, zonder aanmelding vooraf. De opsteling van de stoelen is ruimer dan voor corona, zodat de vereiste afstand kan worden gehouden. Iedereen is vrij in de keuze van de zitplaats in de kerk. In de diensten wordt gezongen, de collecte gebeurt met de lange stok.
Kinderkerk en kinderoppas gaan ook per direct weer van start.

Wie zich nog niet comfortabel in grotere groepen voelt, kan de diensten gelukkig ook thuis volgen via de streaming:
kerkdienst bekijken

De klok zal niet alleen geluid worden voorafgaande aan de dienst, als uitnodiging om naar de kerk te komen, maar we zullen ook doorgaan met het luiden van de klok als teken van hoop en verbondenheid op het moment dat in de kerk het 'Onze Vader' gebeden wordt. 

Voorlopig drinken we nog geen koffie na de dienst in de Bron, de kerkenraadsvergadering van 8 februari is hier een beslismoment voor.

De kerkenraad
 
Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief
Onze gemeente kent geen ‘zondagsbrief’ die op zondagmorgen wordt uitgedeeld en waarin mededelingen, collectedoelen etc. met de kerkgangers worden gedeeld. Om in deze tijd, waarin veel dingen anders zijn, in een wat regelmatiger frequentie te kunnen communiceren dan in het ritme van de kerkbladen hebben we besloten om voorlopig een digitale nieuwsbrief te maken. Op deze nieuwsbrief kunt u zich gratis abonneren. Inschrijven en uitschrijven via een mailtje aan de scriba: scriba.ommeren@gmail.com dan wordt gezorgd dat u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangt.
 
Collecteren via de GIVT App Collecteren via de GIVT App
U kunt vanaf nu uw gift geven via de givt app. Deze is te downloaden in de Google play store of in de Apple store. Zo kunnen we de kerk en de goede doelen blijven steunen. U vindt de Hervormde Gemeente Ommeren onder lijst, (in de app) daar kunt u uw gift bij een collecte aangeven. Voor de collecten van onze gemeente is de indeling als volgt: 1e collecte is voor de Diaconie, 2e collecte is voor de kerk, 3e collecte is de extra collecte.

Ziet u het niet zitten om de app te downloaden? Uw bijdrage aan de collecten kunt u ook overmaken, o.v.v. het doel, naar: NL04 RABO 0373726627 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ommeren.
Via onderstaande link komt u op de givtpagina:
https://www.givtapp.net/download
 
Privacy Privacy
Privacyverklaring
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10.00 uur
meer details

Zondagdienst - Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 13-02-2022 om 10.00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 20-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.