PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
WELKOM WELKOM

Welkom bij de Nederlandse Hervormde Kerk te Ommeren.

Wij nodigen u van harte uit om de site te bekijken en zo het een en ander te weten te komen over de Herv. Gem. van Ommeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ten allen tijden contact opnemen met de scriba of leden van de kerkenraad.

 

 
Kerk in corona tijd Kerk in corona tijd

VERSOEPELINGEN!

De versoepelingen van de corona-maatregelen hebben ook consequenties voor de kerken. Het overlegorgaan kerken/overheid (Cio) adviseert om de anderhalve meter regel ook op het kerkelijk erf los te laten. Het gebruik van de corona-check app wordt door de kerken als ongewenst beschouwt, namelijk niet passend voor de toegang tot een eredienst. Deze adviezen heeft de PKN overgenomen. Wel vergezeld van de aanbeveling om elkaar de ruimte te geven. 

Overeenkomstig deze aanbevelingen heeft onze kerkenraad unaniem besloten de anderhalve meter per 26 september los te laten. Het lijkt ons echter vooralsnog geen goede zaak om de kerk volledig met kerkgangers te vullen, elkaar de ruimte geven wordt dan moeilijk. Daarom is ongeveer de helft van de stoelen uit de kerk gehaald, zodat we de overgebleven stoelen wat ruimer kunnen opstellen, en wie dat wil ook afstand kan houden. Er hoeft vanaf heden niet meer voor kerkbezoek te worden aangemeld, dat zal velen van ons goed doen, omdat het toch enigszins een barrière vormde. Ook bent u volkomen vrij bij de keuze van uw zitplaats in de kerk. De regel dat alleen mensen uit één huishouding bij elkaar mogen zitten vervalt.
Wel vragen we om uw handen te ontsmetten bij binnenkomst van de kerk, en snel door te lopen naar uw zitplaats, zodat er geen opstoppingen ontstaan. Er zal, om handcontact via de doorgeef zakjes te voorkomen, nog steeds met de lange stok gecollecteerd worden. 

En het belangrijkste advies blijft: bij luchtwegklachten thuisblijven...

We hopen dat de stap naar de kerk nu voor velen weer wat makkelijker wordt, en benadrukken dat wie zijn of haar gezondheid kwetsbaar acht, en nog niet naar de kerk durft te komen, ook gewoon thuis kan blijven meekijken: kerkdienst bekijken

Kinderkerk en oppas voor de 0 tot 4 jarigen zullen weer standaard, zonder aanmelding vooraf, worden aangeboden, dus ook gezinnen met kinderen zien we graag komen!

Het huren van gebouw ‘De Bron’ voor feestjes e.d. is nog steeds niet mogelijk.

De kerkenraad


 
 
Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief
Onze gemeente kent geen ‘zondagsbrief’ die op zondagmorgen wordt uitgedeeld en waarin mededelingen, collectedoelen etc. met de kerkgangers worden gedeeld. Om in deze tijd, waarin veel dingen anders zijn, in een wat regelmatiger frequentie te kunnen communiceren dan in het ritme van de kerkbladen hebben we besloten om voorlopig een digitale nieuwsbrief te maken. Op deze nieuwsbrief kunt u zich gratis abonneren. Inschrijven en uitschrijven via een mailtje aan de scriba: scriba.ommeren@gmail.com dan wordt gezorgd dat u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangt.
 
Collecteren via de GIVT App Collecteren via de GIVT App
U kunt vanaf nu uw gift geven via de givt app. Deze is te downloaden in de Google play store of in de Apple store. Zo kunnen we de kerk en de goede doelen blijven steunen. U vindt de Hervormde Gemeente Ommeren onder lijst, (in de app) daar kunt u uw gift bij een collecte aangeven. Voor de collecten van onze gemeente is de indeling als volgt: 1e collecte is voor de Diaconie, 2e collecte is voor de kerk, 3e collecte is de extra collecte.

Ziet u het niet zitten om de app te downloaden? Uw bijdrage aan de collecten kunt u ook overmaken, o.v.v. het doel, naar: NL04 RABO 0373726627 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ommeren.
Via onderstaande link komt u op de givtpagina:
https://www.givtapp.net/download
 
Privacy Privacy
Privacyverklaring
 
 

3e Advent - Doopdienst
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00 uur
meer details

4e Advent
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00 uur
meer details

Kerstnachtdienst
datum en tijdstip 24-12-2021 om 22.00 uur
meer details

1e Kerstdag
datum en tijdstip 25-12-2021 om 10.00 uur
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.