Het pastoraat

Hoeveel kritiek mensen misschien ook op de kerk hebben, vaak gaat de deur toch open voor een bezoek namens de kerk. Het unieke van het kerkelijk pastoraat is, dat wij de mensen thuis – in hun veilige omgeving – kunnen ontmoeten. Het initiatief ligt bij de pastor, de keuze om deze al dan niet binnen te laten ligt bij de te bezoeken persoon.

We kunnen onderscheid maken tussen drie soorten bezoekwerk, met ieder hun eigen accent:
◦ Pastoraal bezoekwerk: predikant en ouderlingen; geloof en leven.
◦ Diaconaal bezoekwerk: diakenen; sociaal-maatschappelijke omstandigheden.
◦ Sociaal bezoekwerk: bezoekdienst, verjaardagfonds; contact en gemeenschap
  bevorderen.

Deze drie vormen van bezoekwerk overlappen elkaar. Een pastoraal bezoek kan niet zonder een sociale of diaconale insteek. Maar we zien hier wel het eigene van de diverse bezoeken die in de gemeente afgelegd worden.
 

terug

Agenda

Zondagsdienst

zo 21 apr 2024 om 10.00 uur

Afscheidsdienst ds. H. Overdijk

zo 28 apr 2024 om 14.00 uur

De Kerkdienst online.

Klik op onderstaande knop om de kerkdienst online bij te wonen of een Kerkdienst terug te kijken.

          Online kerkdienst  
 

vernieuwde wijkindeling

Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.