Contactpersoon oppasdienst

Oppasdienst Hervormde Gemeente te Ommeren 


Iedere zondag is er voor de kinderen tot 4 jaar oppasdienst in de bovenzaal van de Bron.
 
Datum  

Vanaf 2019 draaien we met 1 oppas 

Bij drukte zoeken we ter plekke een extra oppas!
Mocht je zijn verhinderd dan graag zelf tijdig voor vervanging zorgen. 
Bij vragen kun je contact opnemen met de Scriba, Email: scriba.ommeren@gmail.com

terug