belijdenis

BELIJDENIS DOEN? 

Vroeger was het zo normaal: nagenoeg iedereen die ooit gedoopt was deed belijdenis van het geloof. Als je een jaar of achttien was, was het tijd om te worden aangenomen. Op Palmzondag deden grote groepen jonge mensen belijdenis van hun geloof, en werden zo lidmaat van de kerk. 
Natuurlijk kun je je afvragen of al die jonge mensen toen belijdenis deden omdat ze werkelijk door de Heer gegrepen waren, en het hun hartewens was om als lidmaat met Hem verbonden te zijn. Het hoorde in die tijd ook bij het sociale patroon van de samenleving: natúúrlijk liet je je aannemen... Bovendien was het in een tijd waarin sociale voorzieningen nog onbekend waren ook heel raadzaam om lidmaat van de kerk te worden, je wist immers maar nooit of je de diaconie soms ook nodig zou krijgen... 

Ik weet ook niet of het nu persé nodig is om op je geloofsweg een soort van “Paulus-bekering” mee te maken. Mij lijkt het meer zo te zijn dat je langzaam groeit in je geloof. Misschien deed je als achttien- of twintigjarige ooit belijdenis zoals het hoorde en zag je de werkelijke waarde daarvan pas veel later in je leven in. Belijdenis doen is geen eindexamen, waarmee je laat zien dat je je het geloof helemaal hebt eigengemaakt. Op de weg van het geloof kun je iedere dag leren. Een mens is daarin nooit volleerd... Bovendien merk je vaak dat de plek die “geloven” in je leven inneemt niet altijd dezelfde is. Er kunnen soms perioden zijn dat het je allemaal niet zo veel zegt, en ook de accenten die je legt kunnen verschillen, je visie en wat je bijzonder aanspreekt kan in de loop van je leven veranderen. “Geloven” is niet statisch, niet onveranderend. Het is niet zo dat wat je op de zondagsschool geleerd hebt onveranderd voldoende blijft. 

Tegenwoordig is het aantal mensen dat geloofsbelijdenis doet in veel gemeenten gering. Voor velen is het ook niet meer de toegang tot het Avondmaal, omdat dat in veel kerken ook voor gedoopte kinderen toegankelijk is. 
Toch is het waardevol om belijdenis te doen. Het is namelijk je doop beamen. Wie als kind gedoopt is weet daar waarschijnlijk niet veel van, en heeft het destijds lijdzaam en zonder instemming te verlenen ondergaan. Het zijn je ouders die de keuze hebben gemaakt jou als kind te laten dopen. En, laat dat duidelijk zijn, dat is een heel goede keuze! De kinderdoop is geen surrogaat dat niets betekent omdat je het passief hebt ondergaan. Het is een rijk teken, dat vertelt dat God de HEER al met ons bezig is voor wij enig benul van Hem hebben. Niet onze vroomheid, niet ons geloof, niet wat wij willen of hoe hard wij lopen gaat voorop, maar Gods genadige toewending tot mensen. Het begint bij Hem, niet bij ons... 

Maar als mens mag je daar antwoord op geven! Openbaar, luid en duidelijk, in het midden van de gemeente. Wie tot de ontdekking is gekomen dat het goed is gedoopt te zijn, goed dat je ouders daar voor gekozen hebben, die wil die doop toch ook beamen... Uitspreken “ja, ik ben gedoopt, ik vond daar toen nog niets van, het was de keuze van mijn ouders, maar nu wil ik die doop beamen, zelf voor mijn rekening nemen, uitspreken dat ik er bij wil horen, bij die gemeenschap rond de Heer. Dat ik mijn plek in de kerk, zijn lichaam op aarde, uit volle overtuiging wil innemen!” 

Op weg naar zo'n “ja” is het goed en waardevol om samen het geloofsgesprek, het gesprek over bijbel en traditie, aan te gaan. Daar nodig ik je dan ook van harte voor uit! 

Dus als het er nog nooit van gekomen is om belijdenis te doen, denk eens na of het niets voor jou is... Frequentie, plaats en tijd staan voor mij nog niet vast, dat is in overleg allemaal te regelen. 

Lijkt het je wat? Laat dan even wat van je horen... 

Ds. Henk Overdijk 
terug