Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling
Voorzitster Els Overdijk Tel: 0344-785704
2e Voorzitster en
Secretaresse 
Anneke Ursinus Tel: 0344-602441
Penningmeester Gerrie Kramp Tel: 0344-602571
2e Penningmeester Henny Verkerk Tel: 0344-601658
2e Secretaresse Nelly Zaaijer Tel: 0344-605976

Sinds het 75 jarig bestaan komt er een verenigingsboekje uit.
Het streven is om dit 3x in het seizoen uit te brengen.

Propagandacommissie:
Gerda van Ommeren
Tel: 06-12865769

Henny Verkerk
Tel: 0344-601658

Els Overdijk
Tel: 0344-785704
 
terug