De diakenen, hun functie en hoe zij te bereiken zijn

Het is het streven dat het college van diakenen bestaat uit 3 leden.      

Lees meer 

Over de goede doelen van de diaconie

De diaconie volgt zoveel mogelijk het collecterooster van de Prostestantse Kerk in Nederland. Hierin staan collectes voor Binnenlands Diaconaat en Werelddiaconaat, maar ook voor Pastoraat, Missionair werk, Jonge generaties en Zending. Ook collecteert de diaconie voor zaken binnen de eigen kerk: diaconaal werk in eigen gemeente en bloemenfonds. Daarnaast steunen we vele binnenlandse doelen, zoals ....

Lees meer