Privacyverklaring

 

Privacy reglement

 

Inleiding

Dit privacy reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Hervormde Gemeente Ommeren kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze via het contactformulier op de website aan ons verstrekt.
 

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer (als u dat heeft ingevuld)
  • E-mailadres als u dat heeft ingevuld)
  • De aanleiding van het bericht, alsmede de eventuele toelichting daarop.

 

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
 

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 

Delen met anderen

De Hervormde Gemeente Ommeren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Hervormde Gemeente Ommeren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
 
Hervormde Gemeente Ommeren
t.a.v. Dhr. T. Hasselaar
Appelgaard 23
4033 JA Lienden
Tel.: 0344-603157


Versie dec. 2019

terug

De Kerkdienst online.

Klik op onderstaande knop om de kerkdienst online bij te wonen of een Kerkdienst terug te kijken.

          Online kerkdienst  
 

Agenda

Zondagsdienst

zo 21 jul 2024 om 10.00 uur

Zondagsdienst

zo 28 jul 2024 om 10.00 uur

Zondagsdienst

zo 04 aug 2024 om 10.00 uur

Zondagsdienst

zo 11 aug 2024 om 10.00 uur