Berichten uit de kringloopwinkel.

We hebben veel aan Jeroen te danken, hij heeft de “kar getrokken” wat betreft het opknappen van de kringloopwinkel, stellingen gemaakt, contacten gelegd om de winkel zo goed en goedkoop mogelijk in deze staat zoals we de winkel nu kennen op te leveren.

Als bestuur danken we hem dan ook voor zijn vele werk en inzet.

Doordat Jeroen plotseling ziek is geworden wat nogal heftig en spannend is geweest, was er al een verschuiving in het bestuur. We kwamen er toen achter dat Jeroen toch wel heel veel taken op zich had genomen en dat moest door de omstandigheden worden overgenomen  en verdeeld.

Daar John van der Lippe ook al bij de werkgroep was betrokken tijdens de oprichting en betrokken is gebleven, is John benaderd om de functie van voorzitter op zich te nemen. En met positief resultaat waar we als bestuur dankbaar voor zijn.

terug