Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling
 
 

Duo Voorzitter

Tea Brouwers

Gerda  van Ommeren

Tel: 0623174151     
Tel: 0612865769

2e Voorzitster en
Secretaresse

Anneke Ursinus

Tel: 0344602441

Penningmeester

Gerrie Kramp

Tel: 0344602571

2e Penningmeester

Henny Verkerk

Tel: 0344601658

2e Secretaresse

Nelly Zaaijer

Tel: 0344605976
Sinds het 75 jarig bestaan komt er een verenigingsboekje uit.
Het streven is om dit 3x in het seizoen uit te brengen.

Propagandacommissie:
Gerda van Ommeren
Tel: 06-12865769

Henny Verkerk
Tel: 0344-601658

Gerrie Amperse
Tel: 06-10749187
 
terug