PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
Kerkenraad Kerkenraad

 

In de kerkenraad komen de diverse colleges van de gemeente samen. In onze gemeente is een ouderling-kerkrentmeester voorzitter van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit: ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester. De leiding van de gemeente ligt niet bij één persoon of bij één ambt, maar bij de gezamenlijke ambten. De colleges (consistorie, college van diakenen, college van kerkrentmeesters) doen op de kerkenraadsvergadering verslag van hun beleid en activiteiten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van het beleid van de diverse colleges ligt bij de kerkenraad als geheel. 

De volgende personen maken deel uit van de kerkenraad:
 

 voorzitter

Dhr. P.G.B. van Dorp
                                                   

kerkrentmeester  
ds. H. Overdijk predikant
dhr. H.M. Henzen jeugdouderling
Mw. D. van Laar - Ruitenbeek jeugdouderling
Mw. A. van Emst-Mulder ouderling scriba
Dhr. T. Hasselaar ouderling
Mevr. A.J. Zaaijer ouderling
Mevr. G. van Ommeren ouderling
   
Mevr. M. Nellestijn diaken
Dhr. M. van Viegen diaken
vacant diaken
vacant diaken
   
H. Schelling  ouderling -kerkrentmeester
Mw. J. van Vrouwerff ouderling kerkrentmeester

* de dikgedrukte namen zijn diegene die zitting nemen in het moderamen.

Adressen en telefoonnummers van de kerkenraadsleden kunt u vinden onder de kopjes consistorie, kerkrentmeesters en diaconie
 

terug
 
 

3e Adventsdienst en Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.