De bronDe Hervormde gemeente Ommeren brengt 6x per jaar een kerkblad uit.
Deze wordt verspreid onder de gemeenteleden en alle inwoners van Ommeren. 

Als u ons kerkblad de Bron wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij de Scriba via het contactformulier.
 

De Kerk Roept

 

De Kerk Roept is een twee-wekelijks orgaan van Hervormde Gemeenten uit Classis Tiel en Kring Tuil.

Kopij betreffende de Herv.Kerk. Ommeren kan worden aangeleverd bij de scriba van deze gemeente. Houdt u er rekening mee dat de kopij, voor de volgende Kerk Roept, op de maandag na het verschijnen van het blad moet zijn ingeleverd bij de scriba.

Administratie/abonnement De Kerk Roept:
Mevr. J.P. van Noord-de Rooy
Hoge Hof 6
4175 AK Haaften
Tel. 06-19209076 of e-mail: info@vannoord.online