PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
Het college van kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. De meerderheid van het college bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

◦ het meewerken aan de tot standkoming van het beleidsplan, de begroting
  en de jaarrekening van de gemeente;
◦ het zorgdragen voor de geldwerving;
◦ het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere
  activiteiten van de gemeente;
◦ het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
◦ het beheren van de financiën van de gemeente;
◦ het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
◦ het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het
  belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
◦ het beheren van de archieven van de gemeente;
◦ het beheren en onderhouden van de begraafplaats.

 
Samenstelling college van kerkrentmeesters Samenstelling college van kerkrentmeesters

Dhr. P.G.B. van Dorp               

ouderling-kerkrentmeester    

voorzitter       

Mevr. H.M. Boon-Den Hartogh

 

administrateur

Dhr. G. Brouwer

kerkrentmeester

onderhoud en bouwkundige zaken

Dhr. K. van Zanten

kerkrentmeester

2e secretaris

Mevr. P. Sterenberg-van Wamelen

kerkrentmeester
 

penningmeester

Dhr. A.F.  Kramp

kerkrentmeester

secretaris

 

lees meer »
 
 

3e Adventsdienst
datum en tijdstip 17-12-2023 om 10.00 uur
meer details

4e Adventsdienst
datum en tijdstip 24-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerstnachtdienst
datum en tijdstip 24-12-2023 om 22.00 uur
meer details

1e Kerstdag
datum en tijdstip 25-12-2023 om 10.00 uur
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.