Het college van kerkrentmeesters

het meewerken aan de tot standkoming van het beleidsplan, de begroting
  en de jaarrekening van de gemeente;
◦ het zorgdragen voor de geldwerving;
◦ het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere
  activiteiten van de gemeente;
◦ het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
◦ het beheren van de financiën van de gemeente;
◦ het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
◦ het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het
  belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
◦ het beheren van de archieven van de gemeente;
◦ het beheren en onderhouden van de begraafplaats.
terug