De bronDe Hervormde gemeente Ommeren brengt 6x per jaar een kerkblad uit.
Deze wordt verspreid onder de gemeenteleden en alle inwoners van Ommeren. 

Als u ons kerkblad de Bron wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij de Scriba via het contactformulier.
 
terug