Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. De meerderheid van het college bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 
Lees meer 

Het college van kerkrentmeesters

Hun functie en hoe zij te bereiken zijn.
Lees meer