Het consistorie


◦ In de eredienst zijn ze volgens rooster ‘ouderling van dienst’.
Naast het pastoraat hebben ouderlingen de volgende taken:

◦ Ze maken deel uit van de kerkenraad en besturen zo samen met de
  predikant, de diakenen en de ouderlingen-kerkrentmeester de kerk.

◦ Ze komen samen als consistorie. Het consistorie bestaat uit de predikant en de
  ouderlingen.

◦ Een tweetal ouderlingen richt zich in het bijzonder op de kinderen en de
  jongeren van de gemeente.
 
terug