PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
Kerkenraad Kerkenraad

 

In de kerkenraad komen de diverse colleges van de gemeente samen. In onze gemeente is een ouderling-kerkrentmeester voorzitter van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit: ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester. De leiding van de gemeente ligt niet bij één persoon of bij één ambt, maar bij de gezamenlijke ambten. De colleges (consistorie, college van diakenen, college van kerkrentmeesters) doen op de kerkenraadsvergadering verslag van hun beleid en activiteiten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van het beleid van de diverse colleges ligt bij de kerkenraad als geheel. 

De volgende personen maken deel uit van de kerkenraad:
 

 voorzitter

Dhr. P.G.B. van Dorp

                                                   

ouderling-kerkrentmeester  
Ds. H. Overdijk predikant
Dhr. H.M. Henzen jeugdouderling
Mevr. H.D. van Laar - Ruitenbeek jeugdouderling
Mevr. A.J. Zaaijer ouderling scriba
Dhr. H. Schelling ouderling
Mevr. E.A. van Blijderveen -Weiman ouderling
Mevr. G.C. van Ommeren - van Tintelen ouderling
Dhr. T. Hasselaar ouderling
Mevr. M.J. Nellestijn - van der Toolen diaken
Dhr. M. van Viegen diaken
Mevr. G.C. Brenkman - Berends diaken
Mevr. J.H. van Vrouwerff - Haanstra ouderling kerkrentmeester

* de dikgedrukte namen zijn diegene die zitting nemen in het moderamen.

Adressen en telefoonnummers van de kerkenraadsleden kunt u vinden onder de kopjes consistorie, kerkrentmeesters en diaconie
 

terug
 
 

Geen dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur
meer details

Witte donderdag en Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30 uur
Collecten:

Diaconie: Stichting Open Doors
College van kerkrentmeesters

Kinderkerk: nee

Oppasdienst: nee meer details

Goede vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 18.30 uur
meer details

1e Paasdag
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Rommelmarkt Ommeren - 23 mei 2020 vervalt ivm overheidsmaatregelen Coronavirus
Rommelmarkt, ophaaldagen en brengdagen tot 1 juni komen te vervallen. Zie voor meer informatie: Rommelmarkt
 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.