De kinderkerk van de Hervormde Gemeente Ommeren

Onze gemeente kent een actieve kinderkerk.
Op dit moment zijn er 6 enthousiaste mensen die elke week een bijeenkomst verzorgen voor de kinderen in de Bron.
Ook tijdens feestdagen zoals Kerst en Pasen, wordt een apart programma voor de kinderen verzorgd. We hopen elke week de kinderen weer te prikkelen voor een leuke en zeker ook leerzame ochtend.

Methode:
We werken met de methode Bijbel Basics van het NBG.
De verhalen sluiten aan op de schriftlezing in de kerk.
Een erg inspirerende methode met veel mooie suggesties om het bijbelverhaal begrijpelijk te maken voor de kinderen.

Voor wie is de kinderkerk bedoeld.
Kinderen zijn welkom vanaf hun 4e jaar totdat zij de basisschool verlaten.
Aan het eind van groep 8 nemen we in een speciale gezinsdienst afscheid van alle groep 8-ers. Voor hen is er daarna iedere 4de zondag van de maand tienerkerk.

Hoe werkt het?
Alle kinderen gaan gewoon met hun ouders mee naar de kerk. Meestal na de schriftlezing en een moment van aandacht voor de kinderen door de predikant, gaan de kinderen naar hun kinderkerk in 'De Bron'. Zij nemen daarbij het licht van Christus mee door een lichtje in een lantaarn te branden die  wordt ontstoken aan de Paaskaars in de kerk.
Tijdens de kinderkerk behandelen we een verhaal naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. De verwerking bestaat afwisselend uit een spel, praatopdracht, werkblad, knutselopdracht, proefjes, etc.
Tijdens de collecte gaan alle kinderen weer terug naar de kerk, zodat we als gemeente de zegen kunnen ontvangen.


Doopdienst
Ook tijdens een doopdienst levert de kinderkerk haar bijdrage.

Tijdens het moment van de doop mogen de kinderen naar voren komen zodat ze de doop van dichtbij kunnen zien. Daarna gaan we naar de Bron voor ons verhaal en de verwerking.
Na de preek komen de kinderen terug in de kerk. Dan bieden we de doopouders  een zelfgemaakte vlieger aan met daarop de dooptekst en van elk kind een persoonlijke wens voor de baby.

Kerst en Pasen
Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan Kerst en Pasen.
Zo hebben we een adventsproject met Kerst en op een avond rondom Kerst vieren we het kinderkerstfeest..
Deze avond kent verschillende vormen zoals bijvoorbeeld een lichtjestocht, een traditioneel kerstfeest of een kerstmusical.
Met Pasen volgen we een 40 dagen project.
Met Palmpasen maken de kinderen een palmpasenstok die ze daarna in de kerk showen.

De leiding van onze kinderkerk bestaat uit:
Celine Jacobsen, Naomi van Baak,  Roeline van Beusichem, Francijn van Ommeren , Liesanne van Oort en Els Overdijk.
 
 

KINDERKERK OMMEREN

Contactpersoon kinderkerk

Els Overdijk
Dr. Guepinlaan 33
4032NH Ommeren     

 

 

Agenda

Zondagsdienst - 40-dagentijd - Doopdienst

zo 25 feb 2024 om 10.00 uur

Zondagsdienst - 40-dagentijd

zo 03 mrt 2024 om 10.00 uur

Zondagsdienst - 40-dagentijd

zo 10 mrt 2024 om 10.00 uur

Biddag

wo 13 mrt 2024 om 19.30 uur

De Kerkdienst online.

Klik op onderstaande knop om de kerkdienst online bij te wonen of een Kerkdienst terug te kijken.

          Online kerkdienst  
 

vernieuwde wijkindeling

Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.