PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 
Over de goede doelen van de diaconie Over de goede doelen van de diaconie

1. Stichting Vrienden van ziekenhuis Rivierenland. Deze stichting steunt ondermeer het Hospice Tiel, de palliatieve afdeling van het ziekenhuis. Mensen, die in een terminale levensfase verkeren, krijgen er optimale zorg als patient, maar zij worden eerder behandeld als bewoner die zelf de regie over zijn of haar leven blijft voeren. De stichting steunt de medewerkers van Hospice Tiel door de scholing te bekostigen, waardoor professionele zorg gewaarborgd blijft.

2. Stichting Vrienden van De Valentijn. Voor het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat van bewoners en medewerkers van zorgcentrum De Valentijn en sinds kort ook Valentino worden er door deze stichting gelden ingezameld om activiteiten te kunnen bekostigen. Zoals een boottochtje, een bezoek aan een dierentuin of een theaterbezoek. Ook kan er een stereo-installatie, een piano of een tuinset worden aangeschaft.

3. Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek. Aan de Burgemeester Houtkoperweg in Lienden staat de zorgboerderij van Ton en Annemieke de Kock en hun drie kinderen. De boerderij is er voor jong en oud. Voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke of lichamelijke beperking, met Niet Aangeboren Hersenletsel, met psychiatrische problemen of met autisme. Daarnaast vangen zij ook dementerende ouderen op.

4. Stichting Vrienden van Kinderhospice De Glind. In het dorp De Glind, gelegen tussen Scherpenzeel en Leusden, gaat alles om de zorg voor ernstig zieke kinderen. Het onbegrip voor de ernst en de zwaarte van de zorg voor een ernstig ziek kind wordt nog altijd niet begrepen en ouders zijn soms wanhopig vanwege het onbegrip. In het hospice wordt de zorg even van de ouders weggenomen en kunnen zij op adem komen, even leuke dingen doen op een andere plaats dan thuis. Dat geldt niet alleen voor de ouders maar ook voor de kinderen.

5. Stichting Timon - woongroep Culemborg. Timon biedt hulp aan jongeren en jongvolwassenen die moeite hebben hun weg te vinden in het leven en in de maatschappij. Timon heeft voor hen verschillende vormen van hulpverlening en begeleiding.

6. Stichting Stoelenproject De Duif. In een pand aan de Spoorwegstraat in Arnhem worden per nacht 18 dak- en thuislozen gedurende de koude wintermaanden een dak boven het hoofd geboden. Dit is slechts mogelijk door de inzet van vele vrijwiligers

7. P.S.D.V./Roosevelthuis. In het vakantiecentrum het Roosevelthuis worden vakantieweken georganiseerd door de Protestantse Stichting Diakonaal Vakantiewerk in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Deze vakantieweken zijn onder anderr bedoeld voor ouderen die afhankelijk zijn van zorgverlening. Het P.S.D.V. probeert met de aanschaf van diverse hulpmiddelen en verbeteringen aan de accomodaties en toerusting van de vrijwilligers het verblijf van de gasten zo aangenaam mogelijk te maken.

terug
 
 

Zondagsdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Gemeenteavond- thema Eenzaamheid (bij oud en jong)
datum en tijdstip 05-11-2019 om 20:00
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 07-11-2019 om 14:30
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.