Over de goede doelen van de diaconie1. Stichting Vrienden van ziekenhuis Rivierenland. Deze stichting steunt ondermeer het Hospice Tiel, de palliatieve afdeling van het ziekenhuis. Mensen, die in een terminale levensfase verkeren, krijgen er optimale zorg als patient, maar zij worden eerder behandeld als bewoner die zelf de regie over zijn of haar leven blijft voeren. De stichting steunt de medewerkers van Hospice Tiel door de scholing te bekostigen, waardoor professionele zorg gewaarborgd blijft.


2. Stichting Vrienden van De Valentijn. Voor het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat van bewoners en medewerkers van zorgcentrum De Valentijn en sinds kort ook Valentino worden er door deze stichting gelden ingezameld om activiteiten te kunnen bekostigen. Zoals een boottochtje, een bezoek aan een dierentuin of een theaterbezoek. Ook kan er een stereo-installatie, een piano of een tuinset worden aangeschaft.


3. Stichting Vrienden van Vrijthof.


4. Stichting Vrienden van Kinderhospice Binnenveld. Vlakbij Barneveld staat dit kinderhospice waarbij alles gaat om de zorg voor ernstig zieke kinderen. Het onbegrip voor de ernst en de zwaarte van de zorg voor een ernstig ziek kind wordt nog altijd niet begrepen en ouders zijn soms wanhopig vanwege het onbegrip. In het hospice wordt de zorg even van de ouders weggenomen en kunnen zij op adem komen, even leuke dingen doen op een andere plaats dan thuis. Dat geldt niet alleen voor de ouders maar ook voor de kinderen.


5. Stichting Timon - woongroep Culemborg. Timon biedt hulp aan jongeren en jongvolwassenen die moeite hebben hun weg te vinden in het leven en in de maatschappij. Timon heeft voor hen verschillende vormen van hulpverlening en begeleiding.


6. Stichting Stoelenproject De Duif. Deze stichting is een nachtopvang voor dak- en thuislozen. Iedereen die nood lijdt mag binnenkomen, mits er voldoende slaapplekken aanwezig zijn. Sinds de zomer van 2015 is De Duif het hele jaar geopend. De personele bezetting is uitgebreid met nachtdiensten en extra inzet van vrijwilligers.


7. Stichting Siriz.


8. Voedselbank Rivierenland. Deze voedselbank helpt inmiddels 12 en een half jaar huishoudens en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven in de gemeenten Tiel, Culemborg, Geldermalsen en Beneden-Leeuwen met een voedselpakket. Dit voedsel wordt niet ingekocht, maar verkregen vanuit overschotten en donaties. Hiermee wordt voedselverspilling tegen gegaan en het milieu minder belast.


9. Vereniging Bartimeus Sonneheerdt.


10. Stichting Hadassahoeve. Deze stichting begrijpt dat 24 uur zorg vaak duur is en niet aantrekkelijk voor gemeentes of andere organisaties die iets te zeggen hebben over het toekennen van zorggelden. Maar wat nu met al die jonge vrouwen die geholpen moeten worden en thuis niet meer kunnen wonen? Deze stichting biedt onderdak en helpt met een nieuwe vorm van financiering.


11. Stichting Kinderen van de Voedselbank. Een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in NederlandMaar er wordt ook gecollecteerd voor organisaties die meer gericht zijn op het buitenland. Dat zijn onder andere:

1. Stichting Zending over Grenzen. Een leven dat getekend wordt door armoede en eenzaamheid? Deze stichting ziet om naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa en laat hen merken dat zij er niet alleen voor staan.Deze stichting helpt in Albanië. Bosnié-Herzegovina, Bulgarije, Moldavié, Oekraíne en Roemenié.


2. Stichting Red een Kind.


3. Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië


4. Stichting Betuwe Wereldwijd. Deze stichting, opgericht in 1987,is een solidariteitswerkplaats die bijdraagt aan werkgelegenheid in het kader van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Hun werk bestaat uit het ophalen, reviseren, verpakken en verzenden van gebruikte technische goederen zoals gereedschappen, eenvoudige transportmiddelen, muziekinstrumenten en kleine machines. Na revisie worden ze verzonden naar projecten in ontwikkelingslanden.


5. Stichting Sumba Mission Nederland.

terug