PKN
Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren
 

Privacyverklaring

 

HERVORMDE GEMEENTE OMMEREN
                      Kerkenraad
                        p/a scriba:
                     mevr. B. Zaaijer
            Laan van Nieuw Meerten 62
                   4033 DE Lienden
                  Tel.: 06-53760888

 
 

Privacy reglement

 
Inleiding
Dit privacy reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren.
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Hervormde Gemeente Ommeren kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze via het contactformulier op de website aan ons verstrekt.
 
Wij verwerken de volgende gegevens:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer (als u dat heeft ingevuld)
  • E-mailadres als u dat heeft ingevuld)
  • De aanleiding van het bericht, alsmede de eventuele toelichting daarop.

 
Waarom zijn deze gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
 
Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 
Delen met anderen
De Hervormde Gemeente Ommeren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Nederlands Hervormde Kerk te Ommeren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Hervormde Gemeente Ommeren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
 
Hervormde Gemeente Ommeren
t.a.v. mevr. B. Zaaijer
Laan van Nieuw Meerten 62
4033 DE Lienden
Tel.: 06-53760888

 
 
Versie dec. 2019

 

Zondagsdienst, Nat. Bijbelzondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Dankdag
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19.30 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Zondagsdienst
datum en tijdstip 14-11-2021 om 10.00 uur
meer details

 
vernieuwde wijkindeling
Onder het kopje "het consistorie" vindt u de vernieuwde wijkindeling met de daarbij behorende wijkouderling of pastoraal medewerker.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.